Over NVVT

Nederlandse vereniging van verftechnici

De NVVT is een zeer actieve vereniging met ca. 180 leden, die al bijna 90 jaar haar leden weet te boeien met interessante en druk bezochte bijeenkomsten.

Doelen

 • Het verspreiden en op een hoger (wetenschappelijk) niveau brengen van zowel de kennis van grondstoffen voor verf, als de technologische aspecten van coatings (bereiding, verwerking en toepassing).
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.
 • Het hebben van een stem op het Europese platform in de FATIPEC.
 • Het breed in onze branche aanwezig zijn en het lidmaatschap van zowel de grote bedrijven als bedrijven uit het MKB.

Activiteiten

 • Het organiseren van studie(mid)dagen over actuele onderwerpen op het vakgebied, of daaraan verwante gebieden. Dit betreft niet alleen technische onderwerpen (als formulering, grond- en hulpstoffen, bereiding, verwerking en toepassing van verfproducten), maar ook nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor coatings, en ontwikkelingen op het gebied van b.v. milieuzorg. Hierbij wordt geregeld nauw samengewerkt met buitenlandse zusterorganisaties. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse gezamenlijke studiedag met het Belgische ATIPIC.
 • Het organiseren van bedrijfsbezoeken.
 • Aandacht schenken aan ontwikkelingen op het gebied van Europese en nationale milieuwetgeving en andere overheidsmaatregelen, waarbij verftechnici betrokken zijn (b.v. chemisch afval, veiligheid en gezondheid, wet productaansprakelijkheid, etiketteren enz.).
 • Het aanwezig zijn als waarnemer in projecten en werkgroepen van bijvoorbeeld de VVVF (Vereniging van Verf-en Drukinkt Fabrikanten).
 • Activiteiten die voortvloeien uit ons lidmaatschap van de overkoepelende organisatie van Europese verftechnici FATIPEC. In dit kader verzorgt de NVVT o.a. de coördinatie van de Nederlandse voordrachten, die op NVVT-congressen worden gehouden.
 • Stimuleren van jonge wetenschappers in ons vak door faciliteren van spreektijd in onze bijeenkomsten en het regelen  van een  NVVT Grant – elke 2 jaar –  voor jonge academicus met een  presentatie op het ETCC.

Organisatie

 • Officieel is de naam NVVT ingevoerd op 28 dec 1951; de activiteiten vinden echter al vanaf 1933 plaats onder de naam “Sectie Verf” van de Bond voor Materialenkennis (BvM).
 • De NVVT is een non-profit organisatie; het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers, veelal werkzaam in de Nederlandse verfindustrie. De leden van het bestuur worden voor een periode van 4 jaar gekozen. Het bestuur bestaat uit 7-9 bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden. Tenminste 1x per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd.
 • De NVVT wordt secretarieel ondersteund door de Vereniging van Verf-en Drukinkt Fabrikanten (VVVF); hier vinden o.a. ledenadministratie, uitnodigingen en registraties mbt bijeenkomsten plaats.
 • De NVVT werkt in Europees verband samen met zusterorganisaties in een federatie: Federation of Associations of Technicians for Industries of Paint in European Countries (FATIPEC). Onder de paraplu van FATIPEC wordt om de twee jaar een meerdaags verfcongres georganiseerd onder de naam European Technical Coatings Congress (ETCC).
 • Een maal per jaar organiseert de NVVT samen met de Belgische zustervereniging ATIPIC een gezamenlijke studiedag. Deze wordt doorgaans in de E-10 Hoeve in Brecht (B) georganiseerd.

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor de technische aspecten van verf, vernis, inkt en soortgelijke producten. Dit betreft over het algemeen iedereen die werkzaam is in de (technische aspecten van de) verfindustrie, de gerelateerde grondstoffen, de applicaties, distributie en wetgeving. Tevens behoren medewerkers van (Technische) Universiteiten en Hogescholen die onderzoek doen naar verf gerelateerde aspecten tot de doelgroep. Voor studenten en senioren geldt een gereduceerd tarief.
 • Informatie over lidmaatschap en contributie is te verkrijgen via het contactadres: info@nvvt-nederland.nl