Deze week ontvingen wij bericht van het overlijden van Ing. Christiaan Korf (Chris).
Chris is overleden op 21 november 2019 op een leeftijd van 97 jaar.
In de 70-er en 80-er jaren was Chris lid van het bestuur van de NVVT waarvan een aantal jaren als secretaris.
Na zijn aftreden is hij tot Erelid van de NVVT benoemd.
Chris is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ook na zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft hij nog regelmatig NVVT bijeenkomsten bijgewoond.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Namens het bestuur van de NVVT
Pieter Geurink, voorzitter